СТРАТЕГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Бизнес анализ и планиране

Съвременният мениджмънт е динамичен и подходът към управлението на една организация трябва непрекъснато да се адаптира към промените в средата. Чрез услугата стратегическо консултиране Интегрити Консултинг помага на клиентите си да подобрят в дългосрочен план методите на управление в организацията си и да внедрят устойчива стратегия за нейното развитие.

Това се постига чрез подробен анализ на статуквото вътре в организацията и намирането на „слаби“ точки в протичането на процесите. Преди да се предложат коригиращи действия за подобряване на количествените резултати се прави подробен анализ на причините за тези слабости и се работи върху генерален метод за подобряване на процесите. Дългогодишният ни опит в сферата на фирменото управление е показал, че единствено чрез разработване на правилна методология на управление е възможно достигането на поставените количествени цели в дългосрочен план.

 

Предлаганите от нас услуги в сферата на стратегическото консултиране включват:

  • Бизнес планиране и моделиране

  • Проучване и анализ на индустрии/пазари

  • Навлизане на нови пазари

  • Финансиране по Европейски програми

  • Други бизнес стратегически услуги