ПРОЕКТНО КОНСУЛТИРАНЕ

Стратегически решения за успешен бизнес

Днес пред Бизнеса и Публичния сектор има много предизвикателства - да подобрят своето функциониране, да оптимизират своята дейност и да администрират по-качествено и по-ефикасно предоставяните услуги и произвеждани продукти, както и да попием от добрите практики на развитите държави.

Проектната философия е съвременен и прогресивно развиващ се модел на управление на програми, дейности и задачи, който подпомага организациите от всякакъв тип да управляват структурирано и логично многообразието от нужди, функции и цели в рамките на лимитирано време, ресурси и финансови средства.

Европейският съюз, чрез неговото многообразие от финансови и програмни инструменти, дава възможност практически всяка необходимост, желание и цел да намерят своята финансова, ресурсна и експертна подкрепа.

Интегрити Консултинг, чрез натрупания 10 годишен проектен опит и квалифицирани консултанти, подпомага Компаниите и Публичните организации във формулиране на проектни идеи, идентифициране на възможности за финансиране и правилно и качествено управление на реализиращите се проекти.

Чрез свои свързани дружества и партньори оперираме успешно и на съседни пазари като Гърция, Македония и Сърбия.

 

Класификацията на услугите, които предлагаме:

  • Проектни консултации;

  • Специализирани обучения с проектна тематика;

  • Идентифициране и оценка на проектни идеи;

  • Абонамент за информиране за предстоящи и отворени грантови схеми и програми;

  • Разработване на апликационни документи за кандидатстване;

  • Планиране, методическо и експертно подпомагане при реализация на проекти;

  • Финансово и техническо отчитане на проектни инициативи;

  • Подпомагане създаването на трансгранични партньорства и управление на трансгранични проекти със Гърция, Сърбия и Македония;

  • Управление на трансрегионални проектни инициативи с други държави членки на ЕС.