НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Завършихме успешно поредица от обучения в Агенцията по вписванията

В началото на месец януари Интегрити Консулинг проведе успешно 8 обучения на общо 200 служители на Агенцията по вписванията. 100 служители бяха обучени на тема „Запознаване, интерпретация и методи за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 и EN/IEC ISO 27001:2013“. Още 100 служители на агенцията посетиха обучението за „Вътрешни одитори на интегрирана Система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001: 2008 и EN/IEC ISO 27001:2013“.

Проекта беше реализиран в рамките на „Дейност 3: Провеждане на съпътстващи обучения“, изпълнявана по проект „Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация”, в изпълнение на Договор № 13-31-27/30.04.2014г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.