НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Интегрити Консултинг приключи изготвянето на оценка и доклад за ефекта и степента , в която са постигнати стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

На 04 Декември 2015 официално беше предаден изготвеният анализ на ефекта от одобрените и финансирани от ЦОИДУЕМ проекти по конкурсна процедура 33.13-2014. За изпълнението на договора експертите на Интегрити Консултинг ООД посетиха училища и детски градини в цялата страна – София, Бургас, Кюстендил, Благоевград, Враца, Видин, Велико Търново и много други, за да проведат интервюта с екипите, изпълнявали проектите, да се срещнат с деца, които са били част от целевата група, както и да проведат анкетно проучване сред учители, ученици и родители. Бяха проучени и анализирани 56 проекта и резултатите от тях.

Докладът можете да прочетете тук