НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Стартирахме трансграничен проект с Община Ниш

Интегрити Консултинг чрез партньорството си с Агенция за Икономическо развитие Костинброд успешно кандидатства и в момента реализира трансграничен проект „Трансгранично сътрудничество за изграждане на Център за привличане на инвеститори, подпомагащ публично частното партньорство“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Партньор по проекта от страна на Република Сърбия е Regional Development Association “Jug”, неправителствена организация към община Ниш.

Основната цел на проекта е чрез серия аналитични, информационни, дискусионни и обучителни дейности да бъде трансфериран опит от България към Сърбия в обслужване на стратегически инвеститори в даден регион чрез изграждане на специализирано звено „Център за обслужване на инвеститори“ към общинската администрация, което подпомага консултативно, правно, експертно, статистически, информационно и логистично нуждите на инвеститорите.