НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Успешно приключихме консултантска дейност в НАП

През периода август 2013 г. – юни 2014 г. Интегрити Консултинг ООД, като водещ партньор в Гражданско дружество „ИНТЕГРИТИ ОРАК ГРУП”, спечели и успешно реализира един от най-мащабните и предизвикателни търгове в България за консултантски услуги по Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 по проект: „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания”.

В рамките на проекта в Националната Агенция за Приходите бяха анализирани и актуализирани политиките, процедурите, инструкциите и указанията в НАП, съобразно изискванията на стандарта БДС ISO/IEC 27001:2006, както и разработени и приложени адекватни мерки за оценка, анализ, категоризиране и управление на рисковете, с цел повишаване надеждността и безопасността на информацията за клиентите на НАП. Бяха обучени над 340 служители на Агенцията. (към референцията).