НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Участвахме в семинар на тема Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016

На 17.05.2016 г. Интегрити Консултинг, съвместно с Тим ВИЖЪН България, проведе семинар, посветен на възможностите за европейско финансиране за внедряване на софтуерни системи за управление на бизнес процесите в предприятието, каквито са ERP, CRM и BI решенията.

Подробно бяха представени условията, начините и сроковете за кандидатстване по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, както и допустимите дейности, които подлежат на финансиране, сред които:

  • Въвеждане и сертифициране на системи за управление, в съответствие с национални, европейски и международни стандарти;
  • Ре-сертификация на системи за управление;
  • Разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията

В семинара взе участие Управителят на Интегрити Консултинг - Росен Пашов, който разясни на присъстващите актуалната схема за оценяване на проектите, която в момента е на етап обществено обсъждане. Очаква се „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ да бъде отворена официално за кандидатстване до края на месеца.