НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Стартирахме нов проект по програма Еразъм +

Интегрити Консултинг ООД, в партньорство с Техникъл Трейнинг България ЕООД успешно стартира изпълнението на проект по програма Еразъм +, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ за трансфер на сугестопедичния метод за обучение на проф. д-р Лозанов и адаптирането му в използваните образователни методики за обучение на възрастни. Проектът е с продължителност от 2 години и се изпълнява в партньорство с организации от Италия, Франция и Кипър.

В рамките на проекта ще бъде разработена обща методологична рамка, обследваща използваните обучителни методологии от всички партньори и тяхното адаптиране към сугестопедичния метод. Ще бъде разработен и инструментариум на основните сугестопедични умения, съдържащ педагогически материали, приспособени към специфичните нужди на партньорите и към нуждите на обучаемите лица.

Популяризацията на проекта, неговата идея, дейности и резултати ще бъде постигната посредством множество семинари, срещи, конференции и кръгли маси.