НОВИНИ

Ние обичаме да споделяме нашите успехи

Участваме в международен проект Work & Train финансиран по програма Leonardo da Vinci

Интегрити консултинг, чрез своята партньорска организация Агенция за икономическо развитие Костинброд, взе участие в изпълнението на проект „Work & Train, Насърчаване на обучението и включване на групите в неравностойно положение чрез работата", финансиран по секторна програма Леонардо да Винчи. Дейностите се осъществяват в партньорство с организации, специализирани в сферата на социалното предприемачество и социалните дейности от Белгия, Франция, Италия, Великобритания и Испания.

Целта на проекта е чрез наблюдение и посещение в различни социални предприятия, на територията на партниращите си държави, да се изведат общоприложими за общността препоръки и подходи за включване в икономическия и социален живот на маргинализираните групи от населението.

Изпълнението на дейностите стартира през Ноември 2013 с откриваща среща в Брюксел и ще приключи през Юни 2015 г. с финална конференция, която ще се проведе отново в Брюксел.