СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС


Нашите консултантски услуги се базират на анализи на всеки един етап от процесите на управленско консултиране, като работим рамо до рамо с клиентите си до постигане на оптимални и устойчиви резултати.


прочетете повече

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ


Обучението през целия живот (Life Long Training) в наши дни придобива стратегическо и безалтернативни мениджърско значение и е инструмент за развитие, конкурентоспособност и ефективност на човешкия ресурс.


прочетете повече

УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ


Съвременният мениджмънт е динамичен и подходът към управлението на една организация трябва непрекъснато да се адаптира към промените в средата.

ПРОЕКТНИ КОНСУЛТАЦИИ


Формулиране на проектни идеи, идентифициране на възможности за финансиране и правилно и качествено управление на реализиращите се проекти.

Системите за управление представляват систематизиран подход, позволяващ всяка една организация доброволно да увеличи конкуретното си предимство чрез внедряване и непрекъснато усъвършенстване на добри мениджърски практики в редица сфери: управление на качеството, управление на здравето и безопасността при работа, управление на сигурността на информацията, управление на влиянието върху околната среда и други.

Дългогодишният ни опит в сферата на фирменото управление е показал, че единствено чрез разработване на правилна методология на управление е възможно достигането на поставените количествени цели в дългосрочен план.

Интегрити Консултинг, опирайки на своя над 12 годишен опит и експертиза в сферата на управленското консултиране, разработва и предлага стандартни и персонализирани за своите клиенти обучителни курсове, специализирани обучения и информационни семинари в сферата на управлението, публичните администрации и добрите европейски (бизнес) практики.

ПАРТНЬОРИ

+359 (02) 813 96 00
+359 (02) 813 96 02
moc.gbytirgetni@ytirgetni
гр.София 1303, ул. Овче Поле 122

Изпратете ни съобщение

Вашето съобщение беше изпратено.
Благодаря!